www.buksurg.com.ua

 

Головна сторінка

Про нас

Контакт


Правління асоціації

Статут асоціації

Напрямки роботи

Оперативна інформація

Новини хірургії 

 
 Про нас  
 

Асоціація хірургів Чернівецької області є місцевою громадською організацією, яка створена для захисту інтересів своїх членів та об'єднує на добровільних засадах, на основі єдності інтересів та за професійною ознакою лікарів, членів громадської організації, що мають сертифікат лікаря - спеціаліста за спеціальністю «хірургія», для досягнення мети та завдань, передбачених цим Статутом.

Асоціація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України та цього Статуту.

Асоціація діє на основі добровільності, рівноправності її членів, законності та гласності і вільна у виборі напрямків своєї діяльності.

Асоціація є юридичною особою,  яка відповідає за своїми зобов'язаннями, може виступати позивачем та відповідачем у судах.

Метою діяльності Асоціації є: соціальний і правовий захист законних інтересів своїх членів, а також сприяння розвитку вітчизняної медичної науки та практики.

Асоціація ставить перед собою завдання:

  • захист законних інтересів своїх членів, сприяння вирішенню їх проблем, пов'язаних з професійною діяльністю;

  • допомога членам Асоціації у сфері практичної, наукової діяльності та професійного удосконалення;

  • сприяння науково-дослідницькій роботі членів Асоціації;

  • сприяння реалізації «ноу-хау» в галузі загальної хірургії;

  • сприяння популяризації медичних знань серед населення Чернівецької області;

  • сприяння розвитку зв'язків з іншими медичними громадськими об'єднаннями та співробітництву між лікувальними закладами України та іноземними лікувальними закладами;

  • сприяння удосконаленню системи підготовки медичних кадрів і приведенню їх у відповідність до світових стандартів;

  • створення сприятливих умов для підвищення професійної та творчої активності
    членів Асоціації.

Ми є відкритою організацією і готові до співпраці з усіма зацікавленими фізичними та юридичними особами.

 

 

 

 

 

 


 

 

buk.surg@gmail.com Правління Статут Напрямки роботи Оперативна інформація Новини хірургії Наверх

© 2010, Асоціація хірургів Чернівецької області
Контакт: buk.surg@gmail.com
© 2010, Студія V-Design